Historie

sidene er under utarbeiding…

Alonsostedets historie

Vi får stadig spørsmål om hvor dette navnet Alonsohuset kommer fra.

Navnet kom med mannen som bodde her på slutten av 1800-tallet, nemlig Niels Thorvald Nielsen-Alonso. Etter å ha pløyd de syv hav i 30 år kom han hjem på slutten av 1890-årene, og bosatte seg i Sandar hvor han hadde denne lille landeiendommen. Selfangsten og hvalfangsten i Nordishavet var ikke lenger så givende. 

Nils Torvald Nielsen-Alonso ble født ikke langt unna, nemlig på øya Veierland i Stokke, i februar 1853. Som vanlig var på den tid så begynte han å reise til sjøs allerede som 14 åring. Han hadde en far som var ansatt hos Svend Foyn som selfanger og skytter i Nordishavet.

Nielsen-Alonso hadde en lang karriere i utenriksfart, ofte på britiske skip. Han tok skippereksamen i 1881. Han førte ofte skip i risikofylte områder. 

I 1877 hadde skotske selfangere begynt å fange bottlenose (nebbhval). Den første bottlenose fangsten ut fra Sandefjord ble påbegynt i 1882. Larvik kom med i 1885 ved rederiet Knutsen & Herlofsen. Fangsten foregikk i vårmånedene mellom Førøyene og Island. Senere også ved Grønland og Svalbard. På denne fangsten startet også N. T. Nielsen-Alonso. Han utrustet mange bottlenose ekspedisjoner i disse årene.

I 1911 begynte Nielsen-Alonso hvalfangst med selskapet «Bas» fra Elephant Bay, Angola. Kokeriet hadde navnet ALONSO, etter en tidligere fullrigger. Denne fangsten ble avbrutt av første verdenskrig, etter vekslende fangstutbytte. I 1923 etablerer han et nytt selskap ved navnet A/S «Bas II». Som kokeri ble det innkjøpt en eldre dampdrevet tanker. Ekspedisjonen forlot Sandefjord i juni 1923 med kurs for kysten av Angola.
Kokeriet ble solgt etter kort tid og han gikk i kompaniskap med Melsom & Melsom. Da Melsom & Melsom dannet sitt neste selskap, A/S «Polaris», oppkalte de sitt nye kokeri N. T. NIELSEN-ALONSO, til ære for ham.

Nielsen-Alonso døde 4. februar 1936. (kilde Wikipedia og skipshistorie.net)

Her slutter altså første episode av Alonsohusets reise. Den neste episoden starter så da Momman og Beste kjøpte dette fine stedet av Nielsen-Alonsos niese, med henne på lasset.